CÔNG BỐ SẢN PHẦM LONDON CHIPS

CÔNG BỐ SẢN PHẨM SNACK KHOAI TÂY - VỊ TỰ NHIÊN - LONDON CHIPS ORIGINAL FLAVOUR 
http://www.mediafire.com/view/od3nvo69bhdudti/banh_snack_khoai_tay.pdf
CÔNG BỐ SẢN PHẨM SNACK KHOAI TÂY - VỊ CAY - LONDON CHIPS HOT & SPICY FLAVOUR
http://www.mediafire.com/view/z6ngcah16g6aum0/banh_snack_khoai_tay_vi_cay.pdf
CÔNG BỐ SẢN PHẨM SNACK KHOAI TÂY - VỊ KEM CHUA - LONDON CHIPS SOUR CREAM FLAVOUR
http://www.mediafire.com/view/mmj5g0tue3y7mke/banh_snack_khoai_tay_vi_kem_chua.pdf
Để lại bình luận

Lưu ý: Các bình luận chỉ hiển thị khi đã duyệt

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên