Chứng Nhận HACCP

Chứng Nhận HACCP ( viết tắt của Hazard Analysis and Critical Control Points ) được dịch ra tiếng Việt là Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn), là những nguyên tắc được sử dụng trong việc thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. 

(DNV BUSINESS ASSURANCE STATEMENT OF CONFORMITY )

Chứng Nhận  HACCP


Để lại bình luận

Lưu ý: Các bình luận chỉ hiển thị khi đã duyệt

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên