Chứng nhận nhập khẩu

Chứng Nhận HACCP

Chứng Nhận HACCP ( viết tắt của Hazard Analysis and Critical Control Points ) được dịch ra tiếng Việt là Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn), là những nguyên tắc được sử dụng trong việc thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. (DNV BUSINESS ASSURANCE...

CÔNG BỐ SẢN PHẦM LONDON CHIPS

CÔNG BỐ SẢN PHẨM SNACK KHOAI TÂY - VỊ TỰ NHIÊN - LONDON CHIPS ORIGINAL FLAVOUR http://www.mediafire.com/view/od3nvo69bhdudti/banh_snack_khoai_tay.pdfCÔNG BỐ SẢN PHẨM SNACK KHOAI TÂY - VỊ CAY - LONDON CHIPS HOT & SPICY FLAVOURhttp://www.mediafire.com/view/z6ngcah16g6aum0/banh_snack_khoai_tay_vi_cay.pdfCÔNG BỐ SẢN PHẨM SNACK KHOAI TÂY - VỊ KEM CHUA - LONDON CHIPS SOUR CREAM FLAVOURhttp://www.mediafire.com/view/mmj5g0tue3y7mke/banh_snack_khoai_tay_vi_kem_chua.pdf


CÔNG BỐ SẢN PHẨM SUNSWEET

CÔNG BỐ SẢN PHẨM NƯỚC ÉP MẬN SUNSWEET http://www.mediafire.com/view/8797gbs94ycwgw5/CB_NUOC_EP_MAN.pdfCÔNG BỐ SẢN PHẨM MỨT MẬNhttp://www.mediafire.com/view/abj4dlbbfc839jn/CB_MUT_MAN.pdf

CÔNG BỐ SẢN PHẨM OCEAN SPRAY

CÔNG BỐ SẢN PHẨM NƯỚC ÉP NAM VIỆT QUẤT OCEANSPRAYhttp://www.mediafire.com/view/6ovavul2074izgl/CBSP_nuoc_ep_nam_viet_quat.pdfCÔNG BỐ SẢN PHẨM NAM VIỆT QUẤT KHÔ OCEANSPRAYhttp://www.mediafire.com/view/fz15jwd12eo3t6t/CBSP_Nam_Viet_Quat_Kho.pdf